Architectuurprijs 2017 – St. Donatuskapelstraat

Thema particuliere nieuwbouwwoning

De Architectuurprijs voor Weert en Nederweert 2017 is zondagmiddag 25 juni uitgereikt tijdens een bijeenkomst van Architectuurlijk Weert in ‘De SooS’. De Architectuurprijs 2017 ging naar de woning aan de St. Donatuskapelstraat 18 in Weert, een ontwerp van Niels Derckx (Studio Boomm) in samenwerking met André van de Goor.

Een jury beoordeelde de tien genomineerde projecten op basis van de ingezonden informatie en een project bezoek ter plaatse.
De jury bestond dit jaar uit:

  • De heer Geert Gabriëls, wethouder cultuur van de gemeente Weert,
  • De heer Frans Compen, architect Eindhoven en
  • De heer Bas van Grimbergen, architect Nederweert.

De jury heeft bij de beoordeling de volgende criteria gehanteerd:

  • de originaliteit, creativiteit en het innovatief gehalte van het ontwerp;
  • de functionaliteit, meerwaarde voor de woning, inpassing in de omgeving en duurzaamheid;
  • bouwtechnische aspecten zoals detaillering en constructie.

De jury kende de Architectuurprijs voor Weert en Nederweert 2017 toe aan de woning aan de St. Donatuskapelstraat 18 in Weert, een ontwerp van Niels Derckx van Studio Boomm in samenwerking met André van de Goor.
De jury motiveerde haar keuze met “de ontwerpers van deze woning zijn erin geslaagd binnen de restricties van het in het buitengebied geldende beeldkwaliteitsplan te komen tot een verrassend ontwerp. Enerzijds verwijst dit ontwerp in zijn morfologie en de toegepaste halfronde ramen naar het karakter van een langgevelboerderij, anderzijds verraden de expressie en overwegend in glas uitgevoerde kopgevels van het huis, dat hier iets gaande is. Het bijzondere beeld van deze kopgevels blijkt een rechtstreekse vertaling van de toepassing van de in het zicht gelaten stalen draagconstructie van het huis. Deze draagstructuur, een ritme van een 7-tal stalen spanten maakt het bij eerste aanblik meteen de onbeperkte mogelijkheden van de binnenwereld zichtbaar. Het huis biedt door de keuze van de open draagstructuur een veelheid aan indelings- en woonmogelijkheden en is daardoor in alle opzichten flexibel. Het enthousiasme dat het plan uitstraalt compenseert de niet overal aanwezige architectonische kwaliteit. Dit ontwerp verdient de Architectuurprijs: niet om consequent materiaalgebruik of om de cleane of perfecte aansluitdetails, maar juist omdat er een leefomgeving gecreëerd is waar de dynamiek van het maken en het leven vanaf spat.”