Nominatie 1 Nominatie 2 Nominatie 3 Nominatie 4 Nominatie 5 Nominatie 6 Nominatie 7 Nominatie 8 Nominatie 9 Nominatie 10
Welkom
Architectuurprijs
Publieksprijs
Excursie
Architectuurcafé
Nominaties
Stemmen
Contact
Archief
Excursie: 22 september 2018

Dit jaar hebben we een bijzondere excursie voor u in petto. Op zaterdag 22 september aanstaande gaan we naar Arnhem waar twee hoogtepunten in hedendaagse architectuur op het programma staan.

Centraal station Arnhem

's Morgens brengen we een bezoek aan het gebied rond het Centraal Station dat naar een ontwerp van UN Studio gedurende 1996 - 2015 een totale transformatie heeft ondergaan. Naast een nieuw stationsgebouw waarin zes vormen van vervoer samenkomen, zijn er nieuwe perrons gekomen, een ondergrondse parkeergarage en fietsenstalling, de Park en Rijn-torens met gecombineerde functies van wonen werken, winkelen en vrije tijd, een verkeerstunnel en een nieuwe busterminal. We bezoeken dit gebied met enkele deskundige gidsen.

Musis Sacrum

's Middags zijn we te gast in het Musis Sacrum (1847: architect Hendrik Willem Fromberg) dat een renovatie heeft ondergaan. Ook is een geheel nieuwe concertzaal toegevoegd met een unieke beleving. Het is geen gesloten doos, maar een multifunctionele muziekzaal met een gigantisch te openen raampartij waardoor een directe verbinding met het erachter liggende park ontstaat. Het ontwerp van dit met vele prijzen onderscheiden project is van Van Dongen - Koschuch Architects and Planners. Het is gerealiseerd door Mertens Bouwbedrijf, dat hier als onze gastheer zal optreden.

Praktische info

We reizen per bus, dus vol = vol. We vertrekken om 08.30 uur vanuit Weert en zijn rond 18.00 uur weer terug. Meld u aan per e-mail via architectuurlijkweert@gmail.com en vermeld daarbij ook uw mobiele nummer.

De eigen bijdrage aan deze excursie bedraagt € 25,= per persoon, exclusief de lunch die voor eigen rekening is. Gelieve dit bedrag vóór 14 september a.s. over te maken op NL 07 ABNA 0847 5602 44 ten name van Stichting Architectuurlijk Weert onder vermelding van 'excursie 2018'.

Uw betaling geldt als definitieve inschrijving. Bij overschrijding van het aantal beschikbare plaatsen berichten wij u zo spoedig mogelijk. Een gedetailleerd programma sturen wij u toe nadat wij uw betaling hebben ontvangen.


BEGUNSTIGERS

André van de Goor bv
Knoups Architecten BV
Aben & Slag advocaten
BenW architecten
Wolfsbergen & Osnabrug
Kragten
Henk Lambrichts
F.P. Lahaye Architektenbureau
Metz Architecten
Van Tuel Consult
Povse & Timmermans
Project W