Nominatie 1 Nominatie 2 Nominatie 3 Nominatie 4 Nominatie 5 Nominatie 6 Nominatie 7 Nominatie 8 Nominatie 9 Nominatie 10
Welkom
Architectuurprijs
Publieksprijs
Excursie
Architectuurcafé
Nominaties
Stemmen
Contact
Archief
Architectuurexcursie 28 maart 2015

Geachte Architectuurliefhebber,

Graag nodigen wij u uit voor onze jaarlijkse excursie op zaterdag 28 maart aanstaande naar een bijzonder project. Ditmaal is ons reisdoel de stadsuitbreiding ‘Overhoeks’ in Amsterdam Noord en brengen we een bezoek aan het EYE Film Instituut, een van de blikvangers van dit project.

EYE Film Instituut
is ontworpen door de Oostenrijkse architecten Roman Delugan en Elke Delugan-Meissl.
Het gebouw heeft een futuristische uiterlijk, vaak geassocieerd met een vogel of een vliegtuig.
De ontwerpers kozen de thema's film en architectuur als uitgangspunt. Met als resultaat dat ieder standpunt in het gebouw een ander beeld oproept. Het gebouw kan opgevat worden als een opeenvolging van scenes, hetgeen niet alleen buiten maar ook binnen zichtbaar is door 'inbetween spaces' die de overgangen van introverte naar extraverte ruimtes begeleiden. Wanden en plafonds zijn onder verschillende hoeken vormgegeven.
Met een constructie van meer dan duizend ton gebogen staal, dat aan alle kanten uitsteekt, heeft het gebouw zijn bijzondere vorm gekregen.
Het EYE heeft 4 filmzalen, een tentoonstellingszaal van 1200 m2, een ruimte voor educatieve doeleinden, een filmlab, winkel en café-restaurant met uitzicht over het water van het IJ. EYE herbergt de collectie van het filmmuseum bestaande uit 46.000 films, 500.000 foto's, 41.500 affiches en duizenden aan de de film gerelateerde objecten.

Stadsuitbreiding Overhoeks
is een nieuw stuk Amsterdam langs de oever van het IJ, schuin tegenover het Centraal Station, genoemd naar de markante toren waar eerder Shell-kantoren in gehuisvest waren.
Het is een publiek-private samenwerking tussen 7 partners, die gezamenlijk het voormalige Shell-gebied vormgeven in een combinatie van wonen, werken en vrije tijd. De Toren Overhoeks wordt herontwikkeld als multicultureel centrum. Nieuwe blikvangers zijn onder andere het EYE Film Instituut, het Shell Technology Centre (een van de grootste gebouwen van Amsterdam) en diverse woontorens die a la het Londonse Kensington gesitueerd worden in fraaie hoven en binnentuinen. Het Oeverpark wordt een mooie plek om te flaneren langs het water en het Schegpark wordt gesitueerd tussen de woonwijk en de kantorenstrip.  In Overhoeks zullen meer dan 30 verschillende soorten Iepen worden geplant, welke verzameling – het Arboretum genaamd - de grootste van Europa wordt.

Het excursieprogramma op zaterdag 28 maart ziet er als volgt uit:
08.00 u. vertrek per touringcar vanaf KupersReizen aan de Kelvinstraat 1 te Weert (er is hier voldoende parkeergelegenheid voor de deelnemers) 
10.30 u. aankomst EYE Film Instituut, ontvangst met koffie en thee
11.00 u. introductie en rondleiding in het EYE Film Instituut
12.30 u. afsluitende vragen en lunch (eigen kosten)
14.00 u. rondleiding Overhoeks gebiedsontwikkeling
15.30 u. afsluiting en versnapering in EYE
16.00 u. terugreis naar Weert
18.00 u. verwachte aankomst in Weert

Kosten
De kosten van deze excursie bedragen € 50,=  per persoon (inclusief vervoer, entree, gidsen en koffie/thee).

Aanmelding
U kunt zich aanmelden tot uiterlijk zaterdag 14 maart 2015 per email aan fhvtuel@planet.nl onder vermelding van Excursie 2015 en uw naam en adres.
Uw aanmelding is definitief na ontvangst van uw bijdrage op bankrekeningnummer NL07 ABNA 0847 5602 44 ten name van Stichting Architectuurlijk Weert onder vermelding Excursie 2015.
BEGUNSTIGERS

André van de Goor bv
Knoups Architecten BV
Aben & Slag advocaten
BenW architecten
Wolfsbergen & Osnabrug
Kragten
Henk Lambrichts
F.P. Lahaye Architektenbureau
Metz Architecten
Van Tuel Consult
Povse & Timmermans
Project W